جراحی آندوسکوپی سینوزیت

جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس ها، بصورت بی حسی موضعی یا بیهوشی در اتاق عمل انجام می گیرد. در این جراحی، از تلسکوپ های صفر درجه، 130 درجه و در بعضی موارد 70 درجه استفاده می شود. آندوسکوپی صفر درجه ،محور دید جراح را با محور تنه آندوسکوپ که محور طولی دستگاه است منطبق می کند و دید جراح را با مناطق مورد نظر و در صورت لزوم جهت خارج نمودن ضایعه هماهنگ می کند.

با تلسکوپ های صفر درجه یا 30 درجه می توان سینوس های فرونتال، اتموئید، اسفنوئید و ماگزیلا را تخلیه نمود. نکته بسیار مهم در این جراحی، آسیب نرسیدن به کره چشم و عصب بینایی و وارد نشدن به داخل جمجمه است.

بینی و سینوس های پارانازال، عملا در تهویه، رطوبت سازی، فیلترینگ بویایی رل مهمی را عهده دارند، بخصوص پوشش مخاطی آن، رل اصلی را در ناژ بازی می کند.

سینوس های پارانازال شامل سینوس های اتموئید قدامی،خلفی فرونتال، ماگزیلا و اسفنوئید طرف صورت می باشند در سبک نموده کار جمجمه به عنوان رزرو هوایی موثر هستند.

تشخیص سینوزیت ها و اختلالات داخل بینی، انحراف بینی یا شاخک های بزرگ بینی بر اساس آندوسکوپی صورت می گیرد. تشخیص سینوزیت ها و پولیپ های بینی و کلیه تومور های داخل حفره بینی با استفاده از اندوسکوپی و در مطب انجام میگیرد.

اطلاعات تخصصی:

تنها جراحان گوش خلق بینی و سر و گردن ایران قادر به انجام جراحی آندوسکوپی سینوزیت می باشند.

گروه خدمتی:

  • افرادیکه سینوزیت دارند
  • افراد دارای تومور های بینی
  • افراد دچار انحراف بینی
  • افراد دچار خرخر
  • افردا دچار خون دماغ
  • افراد دچار CFS leakage