جراحی تومورهای گردن

افراد دارای توده گردن که می تواند به علت مادرزادی یا التهابی یا نئو پلاستیک (سرطان) که بستگی به سن بیمار دارد و یکی از شاخصه های ابتدایی تشخیصی احتمالی می باشد با این جراحی معالجه می شوند.

علت در کودکان بیشتر التهابی می باشد و سپس علت مادرزادی است و علل نئو پلاستیک بسیار کم است. در حالیکه در بالغین بالای 40 سال ،علت نئو پلاسم است.

توده های گردن می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد. یک طرف در سن بالا معمولا به علت نئو پلاستیک است تا خلاف آن ثابت شود. معمولا یک طرفه ها، سرطانی هستند که منشا خود گردن نیست و اصولا از دستگاه تنفسی گوارشی فوقانی ناشی می شوند.

در عمل جراحی توده های گردن، جستجوی منشا بسیار مهم است. در بیمارانی که اختلال ایمنی دارند، این توده های بیشتر است. محل توده گردن در بالای گردن یا پایین گردن یا جلو و عقب بسیار مهم است. قوام توده با لمس مشخص می شود. سمع توده نیز مفید است، زیرا ممکن است تومور های عروقی باشند و تصمیم گیری در مورد برداشتن تومور بر اساس بیوکسی سوزنی است.

برداشتن توده گردن، اگر لنفی باشد باعث کاهش طول زندگی می گردد. این مسئله بسیار مهمی است و همه دست اندر کاران باید به نامطلوب بودن این کار آگاه باشند. درمان بیماری که دچار سرطان دستگاه تنفسی گوارشی فوقانی که مستاز گردن است می باشد، جراحی منشا اولیه به همراه خارج کردن کلیه گره های لنفی همان سمت گردن می باشد.

اگر چنانچه توده التهابی باشد، با آزمایشات خون می توان مشخص کرد که ریشه سل دارد یا دارای ریشه بیماری توکوپلاسماز که درمان معمولا دارویی دارد می باشد. اگر توده مادرزادی باشد از قبیل کیست تیروگلوسان، معمولا در کودکان در خط وسط قرار دارد و درمانش ،خارج نمودن آن می باشد.

اطلاعات تخصصی:

تنها جراحان گوش، حلق، بینی و سر و گردن قادر به انجام عمل جراحی توده های گردن می باشند.

گروه خدمتی:

افرادی که از دوران طفولیت تا اخر عمر، دچار توده گردن در قسمت جلو یا عقب گردن باشند.