جراحی پلک

اصلاح افتادگی پلک بالا و پف پلک پایین که بیشتر با افزایش سن در سنین بالا رخ می دهد قابل اجراست. اگر چنانچه با افتادگی ابرو، توام باشد، با برشی که پلک بالا داده می شود قابل اصلاح است. همچنین بیمارانی که دچار افتادگی ابرو می باشند را در این عمل می توان درمان نمود.

در جراحی پلک، بیمار به روش بیهوشی یا ترجیحا بی حسی مورد جراحی قرار می گیرد. ابتدا با مارکر، میزان پوست لازم و چربی های روی سطح پلک برای کاهش یافتن اندازه گیری می شود. سپس روی پلک بالا برش داده شده و پوست اضافی برداشته شده و عضله کم و جربی های اضافی برداشته می شود. سپس لبه پلک پایین یا داخل پلک چشم برش داده شده و چربی های اضافی برداشته میشود. معمولا تاحدی که امکان دارد در پلک پایین پوست کم نمی شود، زیرا باعث عرضه کشیدگی لبه پلک چشم به پایین می گردد و در آینده ممکن است باعث باز ماندن چشم شود.

اطلاعات تخصصی:

رشته های جراحان گوش حلق بینی و جراحان پلاستیک پلک چشم قادر به انجام این عمل می باشند.

گروه خدمتی:

  • افراد دارای افتادگی پلک بالا،دارای پف پلک پایین
  • مردان و زنان مسن که به علت افزایش سن، قدرت ارتجاعی پوستشان کم و تحلیل رفته است.