جراحی بالا کشیدن ابرو

افراد دارای افتادگی ابرو، افتادگی پلک توام با افتادگی ابرو، دارای چین های پیشانی، دارای خط های مورب و عمودی در بین دو ابرو (خط اخم) واجد شرایط این عمل می باشند.

جراحی بالا کشیدن ابرو به سه روش انجام می گیرد.

اگر جراحی بالا کشیدن ابرو به روش اندوسکوپی باشد، 5 برش در قسمت میانی جمجمه یعنی فرق سر به اندازه یک سانتی متر داده می شود. سپس پوست جمجمه بلند شده و تاحدی که امکان دارد به عقب کشانده میشود. این آزاد سازی پوست تا ابرو ادامه می یابد. سپس ابرو ها با استفاده از نخ های نایلون یا PDS به عقب فیکس شده و پوست فرق سر کاملا به عقب کشیده و عضلات بین دو ابرو بریده شده تا پوست کاملا ازاد شود. سپس محل برش بدون بخیه زدن با استپلر مخصوص ثابت می شود.

روش دوم جراحی بالا کشیدن ابرو، روش برش است. در این روش قسمتlateral ابرو، برش داده می شود. سپس روی خط مویش ابرو، در امتداد ابرو و به موازات فوقانی فولیکول های ابرو برش داده شده و پوست اضافی برداشته و کم میشود، سپس عضلات زیر پوست و خود پوست، با نایلون ظریف دوخته میشود. این روش جراحی بالا کشیدن ابرو بسیار ایده آل است، اما خط قرمز رنگی بر روی ابرو تا یکسال موجود خواهد بود که پس از یکسال از بین میرود و بیمار باید نسبت به این مسئله تحمل داشته باشد.

روش سوم جراحی بالا کشیدن ابرو، به این صورت است که روی مو در ناحیه گیجگاهی برش داده می شود و پوست و عضلات زیرینش تا ناحیه ابرو آزاد می شود، سپس قسمت افتادگی ابرو با نخ های نایلون یا DS گرفته شده و به قسمت بالا suturing می گردد.

اطلاعات تخصصی جراحی بالا کشیدن ابرو:

رشته های گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن و رشته های جراحی پلاستیک قادر به انجام این عمل می باشند.

گروه خدمتی:

  • این عمل، در خانم ها و آقایان بالای 40 سال و افرادی که در سنین پایین تر به علت مادرزادی دچار افتادگی پلک می باشند، قابل اجراست.
  • در افرادی که خط رویش موشان، بالاتر از حالت عادی باشد این عمل محدودیت دارد.
  • سابقه اختلالات بافت هم بند و بیماری های عروقی نداشته باشد. بیمار لازم است توقعات واقع گرایانه از این عمل جراحی داشته باشد و آلرژی و اختلال کارکرد تیروئید نداشته باشد.