جراحی گوش

برای اصلاح و تغییرشکل ظاهری لاله گوش، در اتاق عمل به روش بیهوشی یا بی حسی، پشت گوش بیمار برش داده می شود. اگر فاصله لاله گوش از سطح جمجمه دور باشد( زاویه بیشتر از 20درجه)، پوست را کم نموده و غضروف های لاله گوش را فرم بندی کرده و لاله گوش طرفین را با هم متقارن می کنیم. در روش ترمیم پرده گوش و اصلاح کاهش شنوایی، پشت گوش یا داخل کانال گوش را برش داده و پرده گوش را از عضله گیجگاهی بر داشته و نازک نموده و روی لام شیشه ای مسطح فرم داده می شود.

سپس بافت های عفونی و پولیپی، از داخل گوش میانی استخراج و استخوان از بین رفته را دریل یا فرز می نماییم یا به عبارت دیگر استخوان مرده را بر میداریم تا به استخوان سالم برسیم.

سپس در صورتی که ارتباط استخوان های چکشی، سندانی، رکابی قطع باشد، برقرار نموده و در صورت نبود هر یک از استخوانچه ها، پروتز برای شنوایی قرار داده می شود.

این عمل عفونت مزمن گوش میانی را کنترل و از تهاجم عفونت به داخل جمجمه جلوگیری می کند، همچنین ترشح گوش را قطع کرده به طوریکه مریض قادر به حمام و شنا کردن خواهد شد. اگر لازم باشد و راهی برای برقراری شنوایی باشد، شنوایی را ترمیم و در غیر این صورت ترمیم شنوایی به یکسال بعد موکول می شود.

شرایط خاص جهت انجام جراحی گوش:

این جراحی به بیمارانی که دارای تورم گوش خارجی و گوش میانی، لاله گوش بزرگ، عدم تقارن دو طرف لاله گوش، گوش های خفاشی، گوش های گل کلمی نظیر کشتی گیر ها، ترشح گوش، کاهش شنوایی انتقالی، کاهش شنوایی مادرزادی به علت بسته بودن مجرای گوش که بعضی مواقع همراه با انسداد کانال گوش می باشند توصیه می شود . بیمارانی که دچار پارگی پرده گوش از دوران طفولیت باشند یا بیمارانی که بر اثر ضربه، دچار پارگی گوش شده اند و به درمان طبی جواب نداده باشند یا کودکانی که دچار کاهش شنوایی انتقالی به علت وجود مایع سروز در گوش میانی هستند به این عمل جراحی نیاز دارند.

اطلاعات تخصصی جراحی گوش

پزشک، باید بورد تخصصی گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن داشته باشد و هیچ رشته تخصصی دیگری قادر به انجام این عمل جراحی نمی باشد.

گروه خدمتی

  • تغییر شکل فرم ظاهری گوش
  • بیماران دارای عفونت و ترشح گوش
  • بیماران دچار کاهش شنوایی
  • بیماران دارای کاهش شنوایی انتقالی مادر زادی
  • کودکانی که دچار کاهش شنوایی انتقالی به علت وجود مایع در گوش میانی هستند (اوتیت سروز)
  • افراد دارای تومور های گوش خارجی و کانال گوش و گوش میانی.